El mindfulness de cada dia

Potser heu sentit aquesta paraula en algun programa, o l’heu llegit en algun bloc, i us pregunteu de què es tracta, doncs us en faig cinc cèntims.

Mindulness, vol dir plenitud de la ment, és l’anglicisme de torn que s’han inventat per anomenar quelcom que ja fa temps que està inventat que és la concisència plena. Fer alguna cosa essent només en aquell moment precís i no pensant en res més que en allò que s’està fent en aquell instant, sense distraccions de la ment.

Si ho reflexionem bé, una part important dels patiments psicològics vénen precisament per aquesta dificultat per ser ara i aquí, i que en moltes ocasions la ment està més al passat o al futur que no al present.

Un exemple tradicional i plenament conegut és la meditació. famosa i coneguda per deixar la ment en blanc, sense pensaments que la distreguin. I certament ho és, però assolir-la pot ser força difícil d’entrada si no es té pràctica i s’està entrenat.

El mindfulness el podem posar en el nostre dia a dia en les coses més simples, que en algunes ocasions hem automatitzat i fem mentre pensem en altres coses, les podem recuperar i posar al centre de la nostra ment, convertint l’experiència en un acte de plena consciència, sense distraccions.

Per iniciar-se al mindfulness recomano exercicis i nous aprenentatges, que com que requeriran de noves destreses faran que hi haguem de fer tota l’atenció.

Un exemple ben senzill i fàcil de pràcticar és la cal·ligrafia. Una tasca que tenim automatitzada i apresa com escriure, si practiquem la cal·ligrafia obliguem els nostres músculs i el nostre cervell a recalibrar-se per assolir una forma determinada, un equilibri, una rúbrica.

Si creieu que pots ser del vostre interès la cal·ligrafia es poden buscar fàcilment tutorials per internet que ens indicaran com cal traçar cada lletra i ens proposaran diversos tipus de fonts (estils de lletra).

Al començament no recomano dedicar-hi més de 10 minuts, ja que sense adonar-nos-en podem arribar a tensar de més la mà que utilitzem per escriure, però si ho proveu, veureu que en aquella estona la vostra ment no es centra en res més que en el llapis (o bolígraf o ploma o retolador) i en com es fa l’escriptura, a banda de permetre crear noves connexions neuronals i estimular àrees del cervell, fet que té beneficis a llarg termini en la reducció de l’ansietat i el benestar psicològic.

Només em queda desitjar-vos un bon inici de setmana i animar-vos a practicar si us fa falta exercicis que us permetin reconectar amb l’ara i aquí.